องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]10
2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่หมดความจำเป็นใช้งานจำนวน ๑ คัน โดยวิธีทอดตลาด [ 24 ก.ค. 2566 ]80
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร [ 23 มิ.ย. 2566 ]59
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านโนนสะอาด หมู่ 2 [ 8 มิ.ย. 2566 ]59
6 ประกาศผลตามโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางหลวงท้องถิ่น นภ. - สายบ้านผาสุก หมูที่ 5 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู - บ้านสี่แยก ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย [ 7 มิ.ย. 2566 ]71
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ._ สายบ้านผาสุก หมู่ 5 [ 24 พ.ค. 2566 ]62
8 ประกาศผลตามโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 72 ต้น บ้านผาสุก หมู่ที่ 5 [ 20 มี.ค. 2566 ]131
9 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี [ 9 มี.ค. 2566 ]59
10 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี งานนวัตกรรมไทย/บก06 [ 26 ก.ย. 2565 ]76
11 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น บ้านผาสุก หมู่ที่ 5 บ้านทองดีพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว /ปร4 ปร5 [ 26 ก.ย. 2565 ]90
12 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น บ้านผาสุก หมู่ที่ 5 บ้านทองดีพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว/ราคากลาง [ 26 ก.ย. 2565 ]60
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. จากสายบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองกุงแก้ว ถึงสายบ้านศรีอุดม ตำบลยางหล่อ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงแก้ว [ 21 มี.ค. 2565 ]50
14 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านวังชัย [ 17 มี.ค. 2565 ]59
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านสำราญ [ 17 มี.ค. 2565 ]57
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านใหม่ทานตะวัน [ 15 มี.ค. 2565 ]53
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ จากสายบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองกุงแก้ว ถึงสายบ้านศรีอุดม ตำบลยางหล่อ [ 24 ก.พ. 2565 ]49
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการเกรดเรียบ [ 28 ม.ค. 2565 ]54
19 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.กุงศรีสันติยาราม บ้านหนองกุงแก้ว [ 13 ก.ย. 2564 ]58
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านใหม่ทานตะวัน [ 10 ก.ย. 2564 ]53
 
หน้า 1|2|3