องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 มี.ค. 2565 ]36
2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง [ 8 ก.พ. 2565 ]43
3 การปฏฺิบัติงานกองการศึกษา [ 11 พ.ค. 2564 ]38
4 การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 11 พ.ค. 2564 ]49
5 การปฏิบัติงานกองช่าง [ 11 พ.ค. 2564 ]49
6 การปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 11 พ.ค. 2564 ]40