องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

แผนการตรวจสอบภายใน


มาตรฐานการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ