องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566

    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง