องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบลการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]34
2 ข้อบัญญัติตำบล การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]37
3 ข้อบัญญัติตำบล การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]33
4 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 2 ก.ย. 2564 ]45
5 การจำหน่ายสินค้่ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557 [ 2 ก.ย. 2564 ]39
6 การบริหารจัดการตลาด พ.ศ.2557 [ 2 ก.ย. 2564 ]41
7 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่งผม พ.ศ.2557 [ 2 ก.ย. 2564 ]38
8 สถานที่จำหน่ายอาหราและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557 [ 2 ก.ย. 2564 ]40