องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]37
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]31
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]31
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]36
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]31
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]37
9 สรุปผลกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]49
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]34
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]34
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]40
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]44
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]45
15 สรุปผลกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]40
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]37
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]35
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]35