องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองกุงแก้ว    
   วัดศิลาอาสน์  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด


วัดกุงศรีสันติยาราม  หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงแก้ว

   

จุดชมวิวผาสามยอด ริมนำ้บ้านผาสุก
 

 

   

ชุดชมวิวบนผาสามยอด สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบได้สวยงาม ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านผาสุก 

 

 

ประเพณีเก็บดอกฝ้ายจุลกฐินวัดป่าวุฑฒาราม ตักบาตรทางน้ำ