องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
กองช่าง


นายชัชวาลย์ ยอดชาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 084-956-0044


ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
นางสาวเพชรนิล ศรีพุฒทา
นักจัดการงานช่าง ปก/ชก
นายช่างประปา ปง/ชง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเปรม สุวรรณทร
นายธีระศักดิ์ พรมนิล นายอธิพงษ์ มูลศาสตร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา