องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
สภาอบต.
นายปรีชา คำพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 08 9375 2686


นายฤทธิ์ แสนเวียง
นายเกษม เศรษฐาวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 3361 0091
เบอร์โทร 06 3825 3366นายธนเดช ปัญญาที
นายเกษม เศรษฐาวงค์
นายฤทธิ์ แสนเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3


นายอินทร์ ศรีนนท์
นายปรีชา คำพันธ์
นายสายันต์ บุญชัยแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6


นายอำพล ศรีคุณฮาด
นายสมคิด ศรีภูธร
นายทองอยู่ สุทธิประภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9นายสุวิทย์ จอยนอก
นายอ๊อด ประดับเพชร
นายหนูคิด ลาเบ้า
นายอานนท์ ศักดิ์ขวา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13