ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน