องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อ.เมืองหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง para cape seal จำนวน 3 สาย ประกอบด้วย โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง para cape seal สายบ้านยางหล่อ – บ้านหนองคังคา งบประมาณ 510,000 บาท โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง para cape seal สายบ้านหนองกุงแก้ว – บ้านทองดีดีพัฒนา งบประมาณ 510,000 บาท และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง para cape seal สายบ้านผาสวรรค์ – บ้านผาสุก งบประมาณ 1,362,000 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-315964 ,085-4599933 ในวันเวลาราชการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน