ข้อมูลสภาพทั่วไป

เมื่อก่อน ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู มีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน กำนันประจำตำบลคือ นายโมรีย์ ศรีไพร จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๗,๒๘๒ คน แยกเป็นชาย ๓,๖๖๒ คน หญิง ๓,๖๒๐คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๑ คน/ตารางกิโลเมตร ( ณ กรกฏาคม ๒๕๕๘ )

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน